Stöd och Matchning 2019-12-17T16:29:50+00:00
Stöd och matchning

Stöd och matchning

Vi hjälper dig att hitta ett jobb eller en utbildning som passar just dig och dina erfarenheter. En av våra erfarna coacher hjälper dig längs vägen.

Tillsammans tar vi fram en plan för vad som passar dig bäst. Sedan får du stöd och hjälp med att nå de mål ni bestämmer er för. Längre ner på denna sida kan du läsa mer om hur det går till.

Hur söker man stöd och matchning?

 1. Kontakta arbetsförmedlingen.
 2. Säg till din arbetsförmedlare att du gärna vill få stöd och matchning av oss på Kompetenso. Uppge KA-nummer 10064459.
 3. Vi bokar in ett första möte med dig där vi tillsammans bestämmer hur vi bäst går vidare.

Vem kan söka stöd och matchning?
Alla som är arbetssökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du kan få stöd och matchning.

Vad gör man på Stöd och matchning?
Det första vi gör när du kommer till oss på Kompetenso är att vi sätter oss ner tillsammans och skapar en planering för din resa och väg framåt. Innehållet fastställs gemensamt med din handledare på Kompetenso och utgår ifrån dina enskilda behov. Till vår hjälp har vi en verktygslåda som vi alltid utgår ifrån samt ett antal frågeställningar som vi kan välja att arbeta med. Nedan finner du de olika verktygen och även några av de olika frågeställningar som vi kan välja att jobba efter. Du träffar din handledare både individuellt och i grupp.

Verktygslådan
Några av de delar du får hjälp med i Stöd och Matchning är: Kartlägga färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden. Stöd med att hitta och söka jobb. Stöd i att skapa ansökningshandlingar. Uppföljning av sökta jobb. Kontakter med arbetsgivare. Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju. Studie- och yrkesvägledning. Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning. Motiverande samtal, gruppaktiviteter, praktik, studiebesök, språkundervisning, samhällsinformation, dataundervisning och seminarier.

Frågeställningar
Några av de frågor vi går igenom kan vara:

 • Vilka jobb kan jag söka utefter mina erfarenheter?
 • Vilken kompetens har jag?
 • Hur söker jag jobb på ett effektivt sätt?
 • Hur skriver jag mitt CV?
 • Hur skriver jag ett personligt brev?
 • Hur gör jag en spontanansökan?
 • Vad ska jag tänka på inför en intervju?
 • Hur marknadsför jag mig själv?
 • Hur tänker en arbetsgivare när han väljer vid rekrytering?
 • Hur hittar jag jobben som inte finns på platsbanken?
 • Alla får jobb via kontakter och jag har inga, hur gör jag då?
 • Vad finns det för jobb på arbetsmarknaden?
 • Jag vill studera på högskola, vad finns det för utbildningar?
 • Hur blir jag bättre på datorer och internet för att söka jobb?
 • Hur fungerar sociala medier i jobbsök?

Har du andra önskemål på innehåll är du mer än välkommen med förslag och idéer!

Ibland kan man ha nytta av att få hjälp och vägledning med att hitta ett passande jobb eller utbildning. Det är då Stöd och Matchning kommer in i bilden. Du får Stöd och Matchning av oss på Kompetenso och vi går tillsammans igenom dina möjligheter och önskemål för att du ska hamna rätt.

Kostnaden för tjänsten betalas av Arbetsförmedlingen och det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som avgör om du uppfyller kraven för att ta del av den. Tjänsten bygger på individuellt anpassat stöd för att hjälpa dig till arbete eller utbildning.

Du deltar i tjänsten i till att börja med tre månader. Om du inte har fått ett arbete efter det kan tjänsten bli förlängd. Som längst kan du delta i tjänsten i nio månader.

Det finns fyra olika spår inom Stöd och Matchning. Vilket spår som du anvisas till avgör hur mycket hjälp och vilken hjälp du får. Din handläggare på Arbetsförmedlingen avgör tillsammans med dig vilket spår det är som passar bäst för dig.

Gemensamt för samtliga spår är att du och din handledare på Kompetenso träffas varje vecka för en individuellt träff samt 2-4 gruppmöten, seminarium eller studiebesök, beroende på vilket spår du är anvisad till.

Prata med:

Kista & Järfälla

haji@kompetenso.se

073-551 25 94