Så här väljer du oss

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att välja oss för rusta och matcha. Hör av dig till oss om du har några frågor så hjälper vi dig!

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som fastställer om du har rätt till tjänsten rusta och matcha. Om du har det får du själv välja vilken leverantör du vill gå till. Om du vill gå till Kompetenso går du till din handläggare och uppger det KA-nummer som stämmer för din ort, se nedan. Om du du redan har rusta och matcha från någon annan leverantör, men inte är nöjd och inte får den hjälp eller det stöd som du känner att du behöver, så kan du meddela att du vill byta leverantör till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

KA-nr.

Stockholm/Uppsala: 10070921

Helsingborg: 10071641

Får du problem i processen så ring självklart oss så hjälper vi dig med bytet! Vi är verkligen glada att du tror på oss, vi ska göra allt vi kan för att förtjäna ditt förtroende och göra dig nöjd.

Prata med:

Kista 
yasin@kompetenso.se
070-036 41 82

Telefonplan/Hägersten 
herman@kompetenso.se
072-194 90 33

Älvsjö
hibaq@kompetenso.se
070-560 24 26

Uppsala
uppsala@kompetenso.se
076-872 22 28

Helsingborg
tarik@kompetenso.se
070-044 58 45

Välj Kompetenso så här

För att välja oss går du till din handläggare på Arbetsförmedlingen och uppger det KA-nummersom stämmer för din ort, se nedan Du kan även byta till oss från någon annan leverantör av rusta och matcha om du inte är nöjd med den du har idag!

KA-nummer:

Stockholm/Uppsala: 10070921

Helsingborg: 10071641

Hör av dig till oss om du får några problem i processen!