Vad är Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst som är riktad till dig som är arbetssökande. Målet är att du ska finna ett jobb eller en utbildning som leder till arbete.

Tjänsten tillhandahålls av Arbetsförmedlingen och din handläggare avgör om du uppfyller kraven för att ta del av den. Tjänsten bygger på individuellt anpassat stöd för att hjälpa dig till arbete eller utbildning.

Du deltar i tjänsten till att börja med i 6 månader. Om du fortfarande inte fått ett arbete kan tjänsten bli förlängd. Som längst kan du delta i tjänsten i tolv månader.

Vad gör man hos Kompetenso i Rusta och matcha?

Det första vi gör när du kommer till oss på Kompetenso är att vi sätter oss ner tillsammans och skapar en planering för din resa och väg framåt. Innehållet fastställs gemensamt med din handledare på Kompetenso, innehållet utgår ifrån dina enskilda behov. Till vår hjälp har vi en verktygslåda som vi alltid utgår ifrån samt ett antal frågeställningar som vi kan välja att arbeta med. Nedan finner du de olika verktygen och även några av de olika frågeställningar som vi kan jobba efter.

Verktygslådan

Kartlägga färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden, Stöd med att hitta och söka jobb, Stöd i att skapa ansökningshandlingar, Uppföljning av sökta jobb, Kontakter med arbetsgivare, Praktik, Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju,  Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning, Motiverande samtal, Gruppaktiviteter, Studiebesök, Seminarier, Dataundervisning, Språkundervisning, Samhällsinformation

Frågeställningar

Några av frågorna vi går igenom kan vara dessa:

 • Vilka jobb kan jag söka utefter mina erfarenheter?
 • Vilken kompetens har jag?
 • Hur söker jag jobb?
 • Hur skriver jag CV?
 • Hur skriver jag personligt brev?
 • Hur gör jag en spontanansökan?
 • Vad ska jag tänka på inför en intervju?
 • Hur marknadsför jag mig själv?
 • Hur tänker en arbetsgivare när han väljer vid rekrytering?
 • Hur hittar jag jobben som inte finns på platsbanken?
 • Alla får jobb via kontakter och jag har inga, hur gör jag då?
 • Vad finns det för jobb på arbetsmarknaden?
 • Jag vill läsa på högskola men vet inte vad jag ska läsa, vad finns det för utbildningar?
 • Jag behöver bli bättre på datorer och behöver hjälp med att skapa en mail, bifoga fil, skriva dokument, söka jobb på internet
 • Hur fungerar sociala medier i jobbsök?

Har du andra önskemål på innehåll är du mer än välkommen med förslag och idéer!

Varför ska jag välja Kompetenso som leverantör?

Det finns många olika leverantörer på marknaden i dag. Vilken leverantör som är rätt för dig kan bara du svara på då det är individuellt. Ofta är det enkla svaret personkemi, vi uppmuntrar dig därför till att kontakta oss via telefon och/eller boka ett studiebesök hos oss. Det som är gemensamt för alla våra handledare är att:

 • Vi ser varje individ och utgår ifrån att alla är olika och har olika kompetenser
 • Vi vill att resan framåt ska göras tillsammans. Utan er blir det ingen resa!
 • Vi hjälper dig att fokusera rätt
 • Vi ger dig verktygen (se mer utförligt under verktygslådan) för att effektivare och lättare komma framåt
 • Vi vill ha roligt på resan framåt
 • Vi försöker hjälpa till lite mer, lite längre.

Hur väljer jag Kompetenso?

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som fastställer om du har rätt till tjänsten Rusta och matcha. Om du har det får du själv välja vilken leverantör du vill gå till. Vill du gå till Kompetenso går du till din handläggare och uppger det KA-numer du finner för din ort nedan. Har du redan Rusta och matcha idag men känner att du inte är nöjd, du får inte riktigt den hjälpen eller stödet som du känner att du behöver. Då kan du meddela att du vill byta leverantör till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

KA-nummer: Stockholm/Uppsala 10070921, Helsingborg 10071641 

Får du problem i processen så ring självklart oss så hjälper vi dig med bytet! Vi är verkligen glada att du tror på oss, vi ska göra allt vi kan för att inte göra dig besviken och förtjäna ditt förtroende.

Prata med:

Kista 
yasin@kompetenso.se
070-036 41 82

Telefonplan/Hägersten 
herman@kompetenso.se
072-194 90 33

Älvsjö
hibaq@kompetenso.se
070-560 24 26

Uppsala
uppsala@kompetenso.se
076-872 22 28

Helsingborg
tarik@kompetenso.se
070-044 58 45

VARFÖR SKA DU VÄLJA KOMPETENSO?