Jobba hos oss?

Hos oss är du med på en spännande och betydelsefull resa. Vi gör skillnad och hjälper människor finna rätt plats. Resan görs tillsammans med glädje för både personal och deltagare.

Att välja rätt arbetsgivare är minst lika viktigt som att rekrytera rätt arbetstagare. Vi vill att du ska känna att du väljer rätt. Till stor del handlar rekrytering om att hitta personer med samma mål, värderingar och visioner. Vi vill hitta personer som gör det lätt för oss att leva upp till våra värdeord; Tillsammans, Glädje, Fokus och Kompetens.

Eftersom vår kund Arbetsförmedlingen inte ger några garantier på när och om deltagare kommer till oss behöver vi alltid ligga steget före när det kommer till rekrytering. Vi på Kompetenso är alltid intresserade utav att nätverka med eventuella nya medarbetare. Tveka inte – Kontakta oss!

Vi söker personer som vill vara med på vår ”tillsammans-resa” och personer som känner att de kan stå för den värdegrund som Kompetenso står för (läs mer om detta nedan).

Som person behöver du ha de rätta värderingarna, vara flexibel och vilja vara delaktig, positiv och professionell.

Utöver att du ska vara rätt person för att följa med på vår resa behöver du uppfylla de kompetenskrav som vår kund (Arbetsförmedlingen) ställer på handledare i rusta och matcha, se kompetenskrav nedan.

”Ambitiös, engagerad och ansvarsfull är tre ord som beskriver Helena Arvidsson på bästa sätt. Bra dialog, högt tempo och snabb förändringstakt men alltid leverans i tid med kvalitet. Det är en stor glädje att få arbeta med Helena som chef och arbetsledare. ”

Annelie Björnsdotter, tidigare medarbetare

”Helena har en fantastisk förmåga att balansera mellan de hårda och de mjuka värdena i sin roll som ledare. Det visade hon genom att ha höga krav på både sig själv och sin personal, samtidigt som hennes ledarskap präglades av en genuin omsorg för oss och våra deltagare. Helenas förhållningssätt ledde till en arbetsplats med högt i tak och ett mycket gott arbetsklimat.”

Joanna Olin, tidigare medarbetare

”Jag har haft förmånen av att få ha Helena som chef. Helena har ett situationsanpassat ledarskap och är duktig på att se medarbetares styrkor och utvecklingsområden. Hon vill att medarbetaren ska lyckas och nå sin fulla potential. Helena vill att hennes medarbetare ska vara delaktiga i beslut och tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Du känner dig aldrig ensam i ditt arbete med Helena som chef, hon finns alltid där som stöd när du behöver henne. Du känner en värme hos Helena som får dig att må bra och växa som medarbetare”

Sara Stenlund, tidigare anställd

”Direkt från början av vårt samarbete insåg jag att Helena var en mycket kreativ problemlösare med omfattande kunskaper kring kvalitetsfrågor och leverans av tjänster inom olika arbetsmarknadsuppdrag. Det var alltid trevligt att jobba med Helena och ha henne som chef; hon är pålitlig och hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad olika jobbprojekt går ut på. Jag är övertygad om att Helena kommer att fortsätta vara mycket produktiv och ta sig an olika uppdrag med stor professionalism för bästa resultat där kunden alltid är i fokus. Hon har mina varmaste rekommendationer”

Lena Sjö, tidigare anställd

”Jag upplever Helena som en mycket bra chef. Rak, prestigelös, stöttande och coachande. Hon har en blick för både system, hård fakta och människofrågorna, både när det gäller medarbetarna och deltagarna. Det är lätt att kommunicera med henne och humorn hjälper till”

Jan Nilsson, tidigare anställd

”Helena Arvidsson är en av de bästa cheferna jag haft. Hon är kunnig och erfaren i sin yrkesroll. Helena tror på mjuka värden och är lyhörd och mån om sin personal vilket gör att hon är så lätt att tycka om”

Kristina Berg, tidigare anställd

Läs mer:

På Kompetenso har vi något som vi kallar för en ”tillsammans-resa”. För att kunna jobba på Kompetenso behöver man känna att man vill vara med på denna resa.

När jag bestämde mig för att starta Kompetenso valde jag att skapa en ”tillsammans-resa”. Det är precis som det låter, en resa vi gör tillsammans. Denna tanke bygger på att alla är viktiga och att alla ska vara delaktiga.

Det är en ständig resa som jag gör tillsammans med mina medarbetare. Alla som börjar arbeta på Kompetenso blir en del av denna resa. Utan allas engagemang och delaktighet når vi inte de mål vi tillsammans sätter.

Vill du vara med på resan? Kontakta oss!

Handledare

Alternativ 1

120 hp (2 år) lr. Motsvarande poäng på yrkeshögskolan, inom:

 • Arbetsliv
 • Organisation och personalarbete
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Företagsekonomi
 • Arbetslivspsykologi
 • Beteendevetenskap
 • Arbetsterapeut
 • Socionom

Utöver utbildningen ska man ha minst 2 års arbetslivserfarenhet på 100 % under de senaste 5 åren.

Alternativ 2

1 år heltidsstudier på eftergymnasial nivå, minst Godkänd

3 års arbetslivserfarenhet på 100 % inom de senaste 5 åren inom:

 • Arbetsledning och personalansvar
 • Rekrytering
 • Omställning för arbetssökande
 • Studie och yrkesvägledning
 • Handledning i personalfrågor
 • Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
 • Arbete med social- och gruppsykologi
 • Karriärvägledning

 

Studie- och Yrkesvägledare

Examinerad Studie- och Yrkesvägledare. Minst 2 års arbetslivserfarenhet på 100 % under de senaste 5 åren.

Kompetenso är ingenting utan sina anställda, därför är det oerhört viktigt med rätt person på rätt plats. Men också att alla som jobbar på Kompetenso tycker att de ha ett viktigt och glädjefyllt jobb. Vi söker enbart medarbetare som vill vara med på vår ”tillsammans-resa” och som vill känna en delaktighet i företaget! Söker man den stora koncernen med avancerade system, rutiner och processer, företaget där man är en av flera, då är Kompetenso inte rätt för dig. På Kompetenso är man med och utveckla och driver företaget framåt oavsett vilken roll man har. Alla spelar en viktig roll och är värdefull för bolaget!  

KOMPETENSOS VISION & VÄRDEGRUND

En gemensam vision och värdegrund hjälper oss som jobbar på Kompetenso att jobba mot samma mål och i samma riktning. Vi vill att visionen och värdegrunden ska fungerar som en kompass för hur vi ska ta beslut och arbeta framåt.

VISION

Vi vill att alla ska känna att vi förstår dem! Genom att förstå, hjälper vi dem finna rätt plats i yrkeslivet. Det finns en plats för alla.

VÄRDEGRUND

Kompetensos värdegrund har sin grund i värdeorden; Tillsammans, Glädje, Fokus och Kompetens.

Tillsammans

Oavsett vad vi gör på Kompetenso tycker vi det är viktigt att känna att man gör det tillsammans. Vi som jobbar på Kompetenso ska alla vara med på vår ”tillsammans-resa”. Alla ska känna delaktighet för att tillsammans skapa något vi är stolta över.

Glädje

Allt blir mycket lättare om man känner glädje till det man gör. När man kommer genom dörren till Kompetenso ska känslan av glädje välkomna en.

Fokus

Genom att alltid fokusera på vårt uppdrag kan vi göra allt med glädje utan att tappa vår professionalism. Vi som jobbar på Kompetenso ska ha det tydligt för oss vad vårt fokus är när det kommer till uppdrag, mål, värdegrund och vision.

Kompetens

Vi vill fokusera på kompetensen hos varje individ. Genom att titta på vad varje person har för kompetens blir matchningen och målet lättare att uppnå. Finns inte kompetensen idag fokuserar vi på hur man ska skapa sig kompetensen för att nå sitt mål.