Hur du väljer oss 2019-12-17T16:26:34+00:00

Så här väljer du oss

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att välja oss för stöd och matchning. Hör av dig till oss om du har några frågor så hjälper vi dig!

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som fastställer om du har rätt till tjänsten stöd och matchning. Om du har det får du själv välja vilken leverantör du vill gå till. Om du vill gå till Kompetenso går du till din handläggare och uppger det KA-nummer 10064459. Om du du redan har stöd och matchning från någon annan, men inte är nöjd och inte får den hjälp eller det stöd som du känner att du behöver, så kan du meddela att du vill byta leverantör till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

KA-nr.

Kista och Järfälla 10064459

Får du problem i processen så ring självklart oss så hjälper vi dig med bytet! Vi är verkligen glada att du tror på oss, vi ska göra allt vi kan för att förtjäna ditt förtroende och göra dig nöjd.

Prata med:

Kista & Järfälla 
haji@kompetenso.se
073-551 25 94

Välj Kompetenso så här

För att välja oss går du till din handläggare på Arbetsförmedlingen och uppger det KA-nummer 10064459. Du kan även byta till oss från någon annan leverantör av stöd & matchning om du inte är nöjd med den du har idag 

Hör av dig till oss om du får några problem i processen!